Esita oma kandidaat konkursile Tartumaa aasta ema 2017

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartu Maavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga korraldab emadepäevale pühendatud juubelihõngulise (10. kord) ja piduliku kontsert-aktuse

13. mail 2017.a. kell 17.00-19.00 Tartu Ülikooli aulas.

Kontsert- aktusel kuulutatakse välja konkursi Tartumaa aasta EMA-2017" tulemused

autasustatakse nominente ja konkursi võitjat. Kontserdi annab Karl Madis.

Palume abi konkursi Tartumaa aasta EMA-2017" nominentide väljaselgitamisel.

Konkursi tingimuste kohaselt võib tiitlile esitada Tartumaal elava ema,

- kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud tubli laps/lapsed;

- kes on pädev ja tunnustatud oma ametitöös;

- kes väärtustab oma kodu ja perekonda;

- kes panustab ühiskonnaellu ning on aktiivne ka väljaspool pereringi;

- kes austab meie rahvuskultuuri, on selle edasikandjaks ja kasvatab selles vaimus ka oma lapsi.

Konkursi Tartumaa aasta EMA-2017" tiitlile kandideerimise toetuskirjad palume saata kuni 02. maini 2017 Tartu Maanaiste Liidule meiliaadressile: tartumaanaisteliit@gmail.com

Nominendi esitamiseks võib toetuskirja täita lisatud ankeedis, toetuskiri võib olla koostatud ka vabas vormis. Konkursi tulemuste vaagimiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Tartu Maavalitsuse esindus ja Tartu Maanaiste Liidu juhatus.

 

 TARTUMAA  AASTA  EMA  2017

Kandidaadi esitamine konkursile kirjalikult, dokumendi

esitamise tähtaeg 02.05.2017.A.

 

Kandidaadi andmed

Nimi

 

Sünniaasta

 

E-post ja telefon

 

Põhjendus, miks kandidaat vääriks tiitlit :

pere iseloomustus, silmapaistvad väärtused  kodus; ema haridus-  ja ametikäik;  tegevus ühiskondlikus elus, panus meie rahvuskultuuri  hoidmisse jne.

 

 

 

Kandidaadi esitaja andmed

Nimi

 

Asutus ja ametikoht

 

E-post ja telefon