« Tagasi

Avaliku enampakkumise teade

Lähtudes Laeva Vallavolikogu  13.06.2017 otsus nr 178 „Avaliku enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks" korraldab vallavarakomisjon avaliku kirjaliku enampakkumise Tartumaal Laeva vallas Laeva külas asuva korteriomandi Masti tee 4-20 (reg osa nr 3448804, katastritunnus 38301:002:0010, pindala 2224 m2, maa sihtotstarve elamumaa; 461/14868 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 20, mille üldpind on 46,10 m2) võõrandamiseks.

Võõrandatava vara alghind on 13 150 eurot.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 19.07.2017. a. kell 12:00. Pakkumised esitada kirjalikult Laeva Vallavalitsusse aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa 60608. Enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millel on märgusõna „Masti tee 4-20 korter". Pakkumised avatakse 19.07.2017 kell 13:00 Laeva Vallavalitsuses.

Enampakkumisel osalemise ja ostu-müügi lepingu sõlmimise eelduseks on osavõtutasu ja tagatisraha tasumine. Osavõtutasu suurus on 10 € (kümme eurot) ja tagatisraha suurus on 640 € (kuussada nelikümmend eurot). Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb kanda Laeva Vallavalitsuse arveldusarvele EE172200001120136293 IBAN (Swedbank). Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 päeva jooksul enampakkumise toimumise päevale järgnevast päevast arvates. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

Varaga tutvumine tuleb eelnevalt kooskõlastada majandusspetsialist Tiit Sanglaga, tel 505 7340.

Tutvu ka Laeva Vallavolikogu 02.05.2017 otsusega nr 172 „Avaliku enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks" ja 13.06.2017 otsusega nr 178 "Avaliku enapakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks".