« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine Köstri maaüksuse rendile andmiseks

Laeva Vallavalitsus annab 3 aastaks rendile Laeva valla omandis oleva põllumajandusmaa (katastritunnus 38301:003:0114, koha-aadress Köstri, Kämara küla, Laeva vald, Tartumaa; pindala 5,04 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Enampakkumist korraldab vallavarakomisjon järgmistel tingimustel:

1)      Põllumajandusmaa rendi alghind on 500 (viissada) eurot aastas.

2)      Osavõtutasu suurus on 10 eurot ja tagatisraha suurus on 50 eurot, mis tuleb kanda Laeva Vallavalitsuse arveldusarvele EE172200001120136293 IBAN (Swedbank). Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 päeva jooksul enampakkumise toimumise päevale järgnevast päevast arvates. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

3)      Pakkumise esitamise tähtaeg on 14.09.2017 kell 12:00. Pakkumised esitatakse kirjalikult Laeva Vallavalitsusse aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond 60608 kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Kämara küla Köstri maaüksuse rent".

4)      Pakkumine peab sisaldama:

a.      täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;

b.      nõusolekut osalemiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

c.       dokumenti osalemistasu ja tagatisraha tasumise kohta;

d.      sõnade ja numbritega kirjutatud pakutud rendisummat;

e.      tegevusalasid, millega rendipinnal kavatsetakse tegeleda;

f.        pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja;

g.      pakkuja või pakkuja esindaja kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga ega oma pretensioone;

h.      rendilepingu tingimused on kirjeldatud Laeva Vallavalitsuse 18.07.2017 korralduse nr 87 lisas.

Pakkumised avatakse 14.09.2017 kell 13:00 Laeva Vallavalitsuses.

Varaga tutvumine tuleb eelnevalt kooskõlastada majandusspetsialist Tiit Sanglaga, tel 505 7340.

Laeva Vallavalitsuse 18.07.2017 korraldusega nr 87 „Avaliku enampakkumise korraldamine põllumajandusmaa rendile andmiseks", sh rendilepingu tingimustega on võimalik tutvuda tööaegadel Laeva vallavalitsuses Väänikvere tee 8 või SIIN