« Tagasi

Avalik enampakkumine vallavara võõrandamiseks

Laeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Tartumaal Laeva vallas Väänikvere külas asuva tootmismaa (katastritunnus 38301:002:0209; koha-aadress Vilja pumpla, Väänikvere küla, Laeva vald, Tartumaa; pindala 2096 m2; sihtotstarve 100% tootmismaa, koos sellel asuva pumplaga (ehitisregistri kood 120537285) võõrandamiseks.

Tootmismaa koos sellel asuva ehitistega võõrandamise alghind on 2600 €.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 16.02.2017. a. kell 12:00. Pakkumised esitada kirjalikult Laeva vallavalitsusse aadressil Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa 60608. Enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millel on märgusõna „Vilja pumpla" ja teave, et ümbrikut mitte avada enne 16.02.2017. a. kell 13:00.

Enampakkumisel osalemise ja ostu-müügi lepingu sõlmimise eelduseks on osavõtutasu ja tagatisraha tasumine. Osavõtutasu suurus on 10 € (kümme eurot). Tagatisraha suurus on 250 € (kakssada viiskümmend eurot). Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb kanda Laeva Vallavalitsuse arveldusarvele EE172200001120136293 IBAN (Swedbank). Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 15 päeva jooksul enampakkumise toimumise päevale järgnevast päevast arvates. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.

Avaliku enampakkumise tingimustega ja müüdava varaga on võimalik tutvuda tööpäevadel, registreerides kohtumise eelnevalt telefonil 730 1797.

Tutvu ka Laeva Vallavalitsuse 24.01.2017 a korraldusega nr 12 „Avaliku enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks". Nimetatud korraldusega saad tutvuda SIIN.