Teated , Uudised

29.12.17

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

PRESSITEADE

28.12.2017

 

NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE AVASTUSRETKEST TARTUMAAL VALMIS 2018.AASTA KOOSTÖÖKALENDER

Kaksteist Tartumaa noortekeskust avastasid koostöös noortega terve 2017.aasta vältel Tartumaad ning andsid selle tulemusel välja 2018.aasta koostöökalendri.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus).

Aasta vältel said nii noorsootöötajad kui ka noored aimu sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise, isetegemise. Projekti raames said noored osa lauamängudepäevast Aeg-Ruumi noortekeskuses, interaktiivsest sündmusekorralduse koolitusest Rõngus, koos korrastati noortetuba Laguja vanas koolimajas Nõo vallas, Alatskivi lossis toimus põnev Muuseumiöö programm, tehti tutvust mõttespordiga Elva avatud noortekeskuses, sõideti koos Piirissaarde sealsete võlude ja valudega tutvuma, Kavastu külas toimus ohutusteemaline matkamäng, Koosal noorte initsiatiivil võeti mõõtu spordis, Laevas tutvuti ettevõtlusega Laeva Meiereis ja kaasaegses piimafarmis. Aasta jooksul toimus ka kaks suursündmust – Tartumaa Noortepäev Rannus ja talendishow Ülenurmel. Projektitegevustest võttis osa üle 300 Tartumaa noore.

„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Projektil on positiivne mõju ka Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tegevusele  - liikmed on saanud võimaluse üksteisega rohkem koostööd teha ning ühisosa leida", lisas Hänilane.

Projekti tulemusel valmis 2018.aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mille pildid kajastavad avastusretke Tartumaal.

Projekti tegevused viidi ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel ning noortel ja noorsootöötajatel.

Sarnane noorte ja noorsootöötajate koostööprojekt toimus MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse eestvedamisel ka 2015.aastal, mil kaheksa Tartumaa noortekeskuse osalusel viidi läbi noortekeskuste koostööpusle projekt. Tegevuste elluviimist toetas ka toona maakondlik avatud noortekeskuse projektikonkurss.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015.aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:

Egle Hänilane

Juhatuse esimees

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi

Juhatuse liige

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

 

mirja.jogi@elva.ee

 

LAEVA VALLA NOORTE EDULUGU "NOPI ÜLES" PROJEKTIFONDI TOEL

(Läbi noorsootöötaja silmade)

Kolm Laeva valla noorel Karoliine Marial tuli selle aasta kevadel seoses "Nopi Üles" projektifondiga idee, mis elavdab nii kogukonda, kui pakuks ka talle endale huvi.

Kui Karoliine Maria oma ideest kahele sõbranne Anettele ja Christin Marleenile rääkis ei olnud vaja kaua oodata, et ka nemad projektimeeskonda astuksid.

Mõeldud, tehtud!

Nüüd oli tarvis kokku panna kõik ideed ja koostada plakat, mille projektifondi kordinaator heaks kiidab. Toimus ka noorte nõustamine nii noorsootöötaja poolt, kui ka projektifondi kordinaatori poolt.

Ja lõpuks see hetk käes oligi, kui noored ootasid põnevusega KOGUKONNA heakskiitu sotsiaalmeedias pöialde näol. Kokku oli tarvis koguda 200 pöialt! Ja selleks oli aega vaid 2 nädalat. Vahepeal juba tundus, et ei saagi kokku, kuid mõned päevad enne tähtaega, saadi kokku lausa enam kui 200 pöialt.

Jesss, 2000€ meie noortele ja kogukonnale oli käes. Ikka selleks, et meie väiksese kogukonnas oleks veel vahvam ja noored oleks veel tegusamad.

Eelmise aasta Christin Marleeni projekti näitel oli juba hea kogemus "Nopi Üles" projektifondiga olemas.

Esimesel meeskonnakohtumisel  said noored aru, et nüüd kui raha on käes alles hakkab tõsine töö. Kõik oli etappide kaupa varasemalt kokku pandud.

Alustati mõningate vajalike asjade ostmisega, siis toimusid talgud (kus korrastati jalgpalliväljakut ja jalgpalli väravaid), siis tuli jälle poodi minna, et vajalik varustus osta selleks, et saaks võistlusi ja sõpruskohtumisi korraldada, lisaks sõpruskohtumistele korraldati ka kogukonna jalka õhtuid, kus mängisid nii suured kui väikesed kõik koos. 

Vahepeal tuli ära esitada vahearuanne, millega noored said suurepäraselt hakkama!

Siis kõige suurem pähkel noortele projektikirjutajatele- korraldati "Suur jalgpalli perepäev", mis toimus 21.juunil.

Rahastuse perioodil 5.mail-30.septembril toimus koguaeg kiire korraldamine ja planeerimine, mille käigus usun mina toetajana noored said väga suure kogemuse võrra rikkamaks ning mis kõige tähtsam tegeleda sellega, mis paneb neil silmad särama!

Tänu Jalkaga sõbraks projektile kerkis esile Laeva valla noorte suur kirg- JALGPALL! Seega, kui mina noorsootöötajana kuulsin, et sügisest annab riik noorte huviharidusse ja huvitegevusse lisaraha olin otsustanud, et jalga treeningud (mida enne meie vallas polnud) peavad nüüd saama reaalsuseks! See oleks nii noorte, kui ka minu suur- suur töövõit! Olen tänulik oma kolleegidele, kes ideega kaasa tulid ja üheskoos võimaldasime noortele jalka trennid kogenud JK Tammeka treeneri käe all 2 korda nädalas.

Kogu "Jalkaga sõbraks" periood oli väga kiirenii noortele, kui ka mulle. Selleks, et noored rohkem kogemust saaksid lasin neil endil ikka korralikult summade, arvestuste, aruannete ja plakatitega mässata!

Olen väga uhke, et meil on nii järjepidevad ja tublid noored, kes ei karda oma ideedest rääkida ja neid ellu viia! Selleks, et noortele nõu ja jõuga toeks olla olengi mina- noorsootöötaja ;)

Noorte projekti ja esitatud aruannete kohta saate lisaks lugeda siit: http://nopiyles.blogspot.com.ee/search/label/jalkagasobraks

Sel aastal otsustasin Karoliine Mariat, Anettet ja Christin Marleeni selle suure töö eest noortekeskuse poolt tänada vabade pääsmetega maailma lahedamale noortekonverentsile "Lahe Koolipäev", mis toimub juba 29.novembril Tallinnas Nordea Kontsertimajas.

Lisaks on palunud "Nopi Üles" rahastajad noored esinema ja enda kogemusest rääkima  7.detsembril Tallinasse "Teeviit 2017" vestlusringi ning "Nopi Üles" boksi.

Kogu see komplekt peaks meie noortele andma väga ägeda kogemuse kogu eluks!

Siinkohal kutsun ülesse Laeva valla noori ka uuel aastal "Nopi Üles" projektifondist oma ideedele rahastust otsima.

Projektifondi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Koostöös peitub jõud!

Koostaja: Karmen Kukk

Laeva valla Avatud Noortekeskuse juhataja

Mina töötan noortega. Minu töö on tulevik!

 

 

 

 

 

 

Ka sel aastal on juhendaja nõus tulema ja õpetama, kui meie noortel on huvi?

Tegemist on individuaalõppega, mis toimub kord nädalas. Ringide toimumise ajad lepitakse juhendajaga kokku peale registreerimist, eeldades, et mõlemale osapoolele on toimumisaeg sobiv.

Kokku on trummiringi kolm vaba kohta! Trummiringid alustavad oktoobris.

Aitäh Christin Marleen Kask, tänu sinule on Laeva noortel oma trummikomplekt 

 

NB! Juhime tähelepanu, et huviringis osalemine on 2017 aasta lõpuni tasuta, seda võimaldab riigi poolt eraldatud rahaline toetus. Teeme kõik endast oleneva, et ka järgmisel aastal huvilised treeningutes tasuta osaleda saaksid.

 

 

 

 

Noorte küsitlus

Lp. Laeva valla Noor
(7-26 aastane)

Palume Sul osaleda Laeva valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Laeva vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle.
Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.
Sinu arvamus on valla noorsootöö jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga
kõige sarnasem. Loetelus palun märgi sobiv vastuse variant.

NB! Vastamiseks vali küsimustik vastavalt sinu vanusele! Kui oled seda Laeva Põhikoolis juba täitnud, siis palun ära rohkem täida ;)
Küsimustikud on avatud 17.maini.

1. Kui oled 7-12 aastane, siis vasta küsimustele siin: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScmTtpSPFTRe7Ovd…/viewform…

2. Kui oled 13-26 aastane, siis vasta küsimustele siin: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOq0q42Q2DRuTcF…/viewform…

Suur kummardus ja tänu vastajatele!

 

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus PRESSITEADE 10.05.2017

NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös noortega terve 2017. aasta vältel korraldada 12 eriilmelist noortesündmust, et üksteist ja Tartumaad paremini tundma õppida.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus).

Koostööprojekti tegevused on avatud, see tähendab, et noortekeskused lähevad oma igapäevasest keskkonnast välja, saavad koos noortega ülevaate sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise ja isetegemise. Toimunud on juba kaks noortekohtumist. Märtsi koolivaheajal kohtusid Aeg-Ruumis toimunud lauamängupäeval 66 Tartumaa noort, et koos erinevaid uusi lauamänge mängida. Aprilli lõpus kogunesid keskuste noored Rõngu Rahvamajas, kus Mari-Liis Vanaisaku eestvedamisel toimus 33 noore osalusel interaktiivne sündmuskorralduse koolitus. See oli noorte jaoks väga inspireeriv ning sütitas neid uutele tegudele – mis on ka koostööprojekti raames vajalik sisend, et tegevuste planeerimisel ja elluviimisel noorte panust suurendada. 

Ees on veel kümme noortekohtumist. Sel nädalavahetusel, 13. mail sõidavad noored Nõo valda, et Laguja vanas koolimajas koos maha pidada noortetalgud. Talgute raames tehakse koos heakorratöid nii koolimaja ümber kui ka eelmisel aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel Laguja koolimajas renoveeritud noortetoas. Päev kätkeb endas ka Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse ühisprojekti raames toimuvat matka „Kas hundil on pojad või kutsikad?", mida ilmestab fotojaht looduskaunis ümbruskonnas. Koosolemisele paneb punkti võimalus lõkke ümber mõtteid vahetada ja suveks plaane teha. 

„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Just 2015. aastal aset leidnud samalaadse koostööprojekti tulemusel aktiviseerus Nõos arvestatav hulk noori, keda me praegu tunneme Nõo Noorteaktiivi nime all ning kes on noortele suunatud sündmuste korraldamisega elavdanud kohalikku noorteelu märkimisväärselt," lisas Hänilane.  

Üle-Euroopalisel Muuseumiööl on MTÜ Alatskivi Noortekeskus maakonna noored kokku kutsunud Alatskivi lossi paruniproua Josephine Nolckeni sünnipäevale. Enne suurt suve võõrustavad Elva noored meid mõttespordi tegevustega Elva Avatud Noortekeskuses ning Luunja vallas Kavastu külas toimub Emajõe ääres veeohutuspäev.  

„Selline laiaulatuslik koostööprojekt annab ka noorsootöötajatele meetodi noorteni jõudmiseks ja nendega kontakti loomiseks noortele sobival viisil" selgitas projekti kasutegurit Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Mirja Jõgi. „See näitab, et noortega kontakti saamiseks ei pea olema üksnes harjumuspärases füüsilises ruumis ehk noortekeskuses". 

Kärsitult ootavad oma järge teisi võõrustada Rannu Pere- ja Noortekeskus, Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa. Kõigi eesootavate tegevustega on võimalus tutvuda SIIN!

Projekti tulemusel valmib aasta lõpuks 2018. aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mida illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud fotojahi käigus noorte poolt tehtud fotodest. Projekti tegevused viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel, kohalikul kogukonnal ning noortel ja noorsootöötajatel.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:

Egle Hänilane

Juhatuse esimees

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi

Juhatuse liige

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

mirja.jogi@elva.ee

 

 

Nopi Üles projektifondist toetati 2017.a. noorte omaalgatuslikku ideed "Jalkaga sõbraks" Toetuse summaks 2000€

Projektifondi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

     

 

 

Talgud jalkaplatsil 27.04.2017

 

http://talgud.teemeara.ee/events/talgud-jalkaplatsil

 

Noorteka õueala ja õunapargi talgud 20.04.2017

http://talgud.teemeara.ee/events/noorteka-oueala-ja-ounapargi-talgud

 

Projektijuhtimise koolitus Tartus

MTÜ Noorte Koolitus korraldab projektijuhtimise koolituse Tartumaa gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele. Koolitus toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumides.

Koolitus toimub kuuel nädalavahetusel järgnevatel kuupäevadel:
1.04 | 15.04 | 29.04 | 13.05 | 27.05 | 10.06 (tutvu ajakavaga).

Koolitus annab teadmised projekti tsüklist ning tutvustab olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada projekti. Osaleja saab ülevaate erinevate programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ning eeldused neid reaalses elus kasutada. Koolituse lõppedes valmib osalejatel grupitööna reaalne projekt, mida on soovi korral võimalik ellu viia.

Koolituse maksumus on 25 eurot, mis tuleb tasuda enne koolitust saadetava arve alusel. Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi.

Edukal läbimisel saad tõendi, mis kinnitab Sinu koolituse läbimist ja annab hinnangu Sinu tugevustele projektijuhtimisvaldkonnas. Tõend tuleb kindlasti tulevikus kasuks nii rahastajate kui ka tööandjate jaoks.

Lisainfo koolituse kohta aadressil: https://noortekoolitus.ee/projektijuhtimine-tartu/

Laeva valla Avatud Noortekeskus tasub koolituse kulud kahel välja valitud noorel. Selleks, et saada väljavalituks anna endast märku Karmenile tel. 55511774, facebookis (Laeva valla Avatud Noortekeskus) või kirjuta karmen.kukk.001@gmail.com. Teatamise tähtaeg 29.märts!

 

 

 

Laeva valla noored koguvad facebooki keskkonnas oma idee toetuseks laike. Kui noored saavad kogukonnalt kokku 200 laiki saavad nad teoks teha ühe oma kauaaegse soovi. 200 laiki täitumine facebookis tähendab noortele oma soovi ellu viimiseks üle 1900€. Oma panuse saavad anda kõik, kellel on facebooki konto. Logu facebooki sisse, mine lehele Nopi Üles või Laeva valla Avatud Noortekeskus ning otsi ülesse jalgpalliga sõbraks plakat.

Toetame omasid, et panustada kogukonna aktiivsemasse tulevikku! :)

Täpsem info: Karoliine Marialt, Anettelt, Christin Marleenilt või Karmenilt

 

 

 

 

Kui ka Sina soovid treeningutel osaleda või lisainfot, siis võta ühendust Karmeniga tel. 5551 1774 või karmen.kukk.001@gmail.com.

 

 

 

Nopi üles projektifondi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel.
 


 

 

===========================================================================

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI