VAPP
Kuldsel kilbil kahe punase õie ja marjaga roheline jõhvikataim, selle all sinine ja kuldne varras ning roheline vapitüvi- kõik lainelõikelised.

 

Vapi kasutamine

Valla vappi kasutatakse:

1) ametiasutuse pitsatil ja dokumendiplankidel;

2) Laeva valla kui haldusüksuse piiri tähistavatel siltidel;


Valla vapi kujutist võib kasutada:

1) ametiasutuse  ja ametiasutuse hallatava asutuste hoonete siltidel;

2) ametiasutuse hallatava asutuse pitsatil ja dokumendiplankidel;

3) ametiasutuse teadetel, kutsetel ja kaartidel;

4) Laeva valla ja ametiasutuse meenetel, trükistel ja suveniiridel;

5) muudel juhtudel vallavalitsuse loal ja kehtestatud tingimustel.

 

 

 

LIPP

Valla lipp on vapilipp, mille normaalmõõtmed on 105 x 165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7:11.

Valla lipu etalonkujutis on kinnitatud riigisekretäri poolt 04. detsembril 1998. a.

 

Valla lipu kasutamine

 Laeva valla lipp heisatakse ööpäevaringselt ametiasutuse maaalal asuvasse lipumasti.

 Laeva valla lipu võib heisata:

1) kohalike omavalitsusüksuste ametlike delegatsioonide kohtumistel, kus osaleb Laeva vald;

2) Laeva valla avalikel üritustel;

3) muudel üritustel, kus on esindatud Laeva vald;

4) teise lipuna riigilipu kõrval riiklikel pühadel;

5) Laeva valla elanik perekondlike tähtpäevade tähistamisel;

6) teistel juhtudel vallavalitsuse loal.


 Koos teiste lippudega heisates paigutatakse Laeva valla lipp lipurivi tagant vaadatuna järgmiselt:

1) koos Eesti riigilipuga  Eesti riigilipust vasakule;

2) koos Eesti riigilipu ja teise riigi lipuga  teise riigi lipust vasakule, mis omakorda on vasakul Eesti riigilipust;
3) koos maakonnalipuga  maakonnalipust vasakule;

4) koos teiste Eesti linnade ja valdade lippudega paremalt vasakule tähestikulises järjekorras.

 Laeva valla lippu tuleb kohelda väärikalt.