Sotsiaalhoolekande põhiülesanded

12.10.16
  • osutada inimestele ja perekondadele abi, et ennetada, kõrvaldada või kergendada toimetulekuraskusi;
  • aidata tagada sotsiaalsete erivajadustega inimeste sotsiaalset turvalisust, toetada nende arengut ning ühiskonnas kohanemist;
  • korraldada sotsiaalteenuseid;
  • korraldada hooldust ja teostada järelevalvet hooldaja tegevuse üle;
  • väljastada puudega inimese sõiduki parkimiskaarte;
  • abistada ja nõustada invaabivahendite taotlemisel;
  • korraldada vanemliku hoolitsuseta laste elu ja nende õiguste kaitset;
  • määrata ja maksta toimetulekutoetust;
  • määrata  ja maksta sotsiaaltoetusi;
  • korraldada vältimatut sotsiaalabi.

 

Laeva  vallas korraldab sotsiaalhoolekannet ja osutab koduteenuseid

sotsiaaltööjuht Katrin Metsamart

 

Tel: 730 1793    E-post: sotsiaal@laeva.ee

       5302 6608

Vastuvõtt: T kell 8-17, R 8-12

 

 

 

 

Toimetaja: KADI KUKK