Projektid

21.04.17

TOETATUD  PROJEKTID

1. Projektikonkurss "Nopi üles" (Laeva noortekeskuse muusikaring) toetatud summa 1471,97.

Projektifondi "Nopi Üles" on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt läbi viidav programm, mille tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu Haridus- ja Teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"elluviimiseks" kirjeldatud tegevuste raames.

2. Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas välja projektikonkursi avatud noortekeskustele, mille eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust. Projektikonkursiga toetatakse nii noorsootöö teenuse osutamisele suunatud tegevusi kui teenuse osutamiseks vajalike korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamist ja/või taastamist, millel on seos riikliku arengukavaga (Noortevaldkonna arengukava 2014–2020).

ANK konkurssi raames toetati Laeva valla Avatud Noortekeskuse projekt "Tunne Tartumaad- Ettevõtlus Laevas!"

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

3. Nopi Üles projektifondist toetati 2017.a. noorte omaalgatuslikku ideed "Jalkaga sõbraks" Toetuse summaks 2000€

Projektifondi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

     

 

 

 KOOSTÖÖPROJEKTID

1. Noortekeskused toimima 2012 ( koostöös  MTÜ Tähe Noortekeskusega)

2. Su noortekas kõlab tuttavalt 2014 (koostöös MTÜ Õnnemaaga)

3. Noortekeskuste vaheline karaoke võistlus oktoober 2015 (koostöös  MTÜ Tähe Noortekeskusega ja teiste noortekeskustega)

4. Pääste noortering – oktoober 2015 – mai 2016  ( Koostöös Päästeametiga, Laeva valla Avatud Noortekekusega ja Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga).

5. Pääste noortering – oktoober 2016 – mai 2017  ( Koostöös Päästeametiga, Laeva valla Avatud Noortekekusega ja Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga).

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI