Laeva valla, Tartu valla ja Piirissaare valla ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5. Laeva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

Lisa 6. Piirisaare valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

Lisa 7. Tartu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015 

 

 

 

RAHVAKÜSITLUS

5. detsembrist kuni 9. detsembrini (k.a) ja 11. detsembril toimub Laeva vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemise kohta. Küsitluspunkt asub Laeva Vallavalitsuses aadressiga Väänikvere tee 8 Laeva küla Laeva vald ning see on avatud kella 8:00-16:00.

Juhul kui isik ei saa terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks. Taotlus tuleb esitada 11. detsembriks hiljemalt kell 13.00 telefoni teel  5919 5769 või e-postile vallasekretar@laeva.ee.

Küsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!