Majanduskomisjon

esimees - Kaido Põdersoo 

kaido.podersoo@gmail.com

aseesimees- Karmen Kukk

liikmed - Tiina Maibach-Laugmaa, Enn Tumm,  Priit Raidvee, Virve Tamm, Ulvi Viilvere, Elviire Villa, Külli Suvi.

 

 

 

Haridus- ja kultuurikomisjon

esimees - Arvo Pennonen   

arvo@puurmani.ee

aseesimees - Merike Veemaa

liikmed - Ilona Piirimägi, Nadežda Niklus, Merle Raiküla, Ago Vooremäe.

 

 

Revisjonikomisjon

esimees- Karmen Kukk
karmen.kukk.001@gmail.com

aseesimees- Ago Vooremäe

liige - Külli Suvi

 

 

Vallakodanikukomisjon

esimees - Karmen Kukk 

karmen.kukk.001@gmail.com

aseesimees - Jüri Koster

liikmed -  Evelyn Kuiv, Juta Mäesepp, Koit Prants, Helgi Säär, Ülle Talv,  Merike Veemaa.