Hulkuva looma puhul tuleb teavitada Laeva Vallavalitsust ning küsida nõusolek hulkuva loomaga edasitoimetamiseks. Kui hulkuva looma omanik on võimalik tuvastada (kannab kaelarihmal registreerimismärki või omaniku andmeid), siis üritatakse alati loom toimetada tagasi omaniku juurde. Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda kohaliku omavalitsuse kontaktisik. 

 
Laeva valla kontaktisikuks kodutute loomade küsimustes on Kadi Kukk  (telefon: 730 1797).
 
Laeva vallal on kehtiv leping Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga, mida haldab riigihanke alusel alates 2006. aastast MTÜ Assisi Franciscuse Seltsiga. Laeva valla haldusterritooriumilt leitud koduta loom, kelle omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, toimetatakse Tartu Koduta Loomade Varjupaika.