Laeva vallas suuri keskkonnaprobleeme pole. Põhilisteks reostusallikateks on intensiivne põllumajandus ja kanaliseerimata reovesi. 2011. aastal rekonstrueeriti Laeva külas reoveepuhasti ning kanalisatsioonitorustik, mis vähendab oluliselt Laeva jõe keskkonnareostuse riske.

Laeva vallas paikneb osa Alam-Pedja looduskaitsealast, kuhu on ehitatud vaatetorn ja rajatud Selli-Sillaotsa õpperada (4,7 km) koos ümbrust tutvustavate tahvlitega. Tänu looduskaitseseadusest tulenevatele piirangutele pole seal inimtegevus soositud ning seepärast on paljud ressursid tänini kasutamata. Tulenevalt oma puutumatusest meelitab looduskaitseala kooliekskursioonide kõrval ligi ka teistest riikidest pärit ökoturiste ning loodushuvilisi.
Lisaks Alam-Pedja looduskaitsealale jääb Laeva valla territooriumile ka Kärevere linnuhoiuala (Natura 2000 ala), Kärevere looduskaitseala, Raja-Kärevere hoiuala ja Väänikvere metsise hoiuala.