Info ja teated

24.01.17

 

TEADMISEKS LASTEVANEMATELE

Tuletan meelde, et vastavalt Laeva vallas kehtivale huvitegevuse kulude hüvitamise korrale ootan lapsevanemaid esitama huvitegevuse kulude hüvitamiseks taotlusi. Dokumendid  tuleb  valda esitada igal aastal hiljemalt 15 päeva enne huvialaga tegelemise algust. Samuti peab huvitegevuse jätkumisel teisel poolaastal esitama vanem hiljemalt 15. detsembriks uue taotluse selle kohta, et tema laps käib jätkuvalt huviringis.

15. detsembriks ootan samuti ka lapsevanemate avaldusi ja osalustasu maksmist tõendavaid dokumente enda kätte valda, nende alusel on võimalik maksta vanemale osalustasudest tagasi 75% tasutud maksudest, kuid mitte rohkem, kui 20 eurot kuus ühe lapse kohta. Ühel õppeaastal hüvitatakse ühe lapse kohta korraga ainult ühe huvitegevuse kulud.

Huvitegevuse kulude hüvitamise kord

 

===========================================================================
 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI