Laeva Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/, kust tuleb valida ripp-menüüst "Register" valik "Hanke otsing", sisestada hankija lahtrisse "Laeva Vallavalitsus" ning valida hanke avaldamise ajavahemik. Juhul, kui teate hanke viitenumbrit, siis saab otsida ka selle järgi.

 

Hangete korraldamise kord Laeva vallas


 

Laeva Vallavalitsuse ja Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste 2017. hankeplaan, kinnitatud Laeva vallavanema 09.01.2017 käskkirjaga nr 13-9/1.

 

HANKETEADE VÄÄNIKVERE 7 PAIKNEVA ELUHOONE REKONSTRUEERIMINE LAEVA SOTSIAALMAJAKS

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus: Väänikvere 7 paikneva eluhoone rekonstrueerimine Laeva sotsiaalmajaks – projekteerimis-ehitustööd.

Rekonstrueeritav hoone asub Tartu maakonnas Laeva vallas Laeva külas Väänikvere tee 7 (katastritunnus 38301:002:0044). Planeeritavas hoones hakkab asuma Laeva valla sotsiaalmaja.

Hanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, sidevahendid: hanke eest vastutavaks isikuks on Laeva vallavanem Koit Prants, e-post: Koit.prants@gmail.com, tel 5246595

Viide hankedokumentidele: Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee,  viitenumber 172457

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 07.04.2016 kell 12:00

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: Forstal OÜ, pakkumuse maksumus käibemaksuta  278 009,00 eurot.

 

HANKETEADE INVESTEERIMISLAENU VÕTMINE

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus: Riigihanke objektiks on 300 000 (kolmsada tuhat) euro suuruse investeerimislaenu võtmine Väänikvere tee 7 eluhoone rekonstrueerimiseks Laeva sotsiaalmajaks.

Hanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, sidevahendid: hanke eest vastutavaks isikuks on finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere, e-mail finants@laeva.ee

Viide hankedokumentidele: Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee,  viitenumber 179890

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.11.2016 09:00.

 

HANKETEADE LAEVA VALLA TEEDE PINDAMINE

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus: Laeva valla teede pindamine

Viide hankedokumentidele: Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee,  viitenumber 184098

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 12.04.2017 kell 11:00

 

HANKETEADE VÄIKEBUSSI (9-KOHALISE MAHTUNIVERSAALI) OSTMINE

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus: Väikebussi (9-kohalise mahtuniversaali) ostmine

Viide hankedokumentidele: Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee,  viitenumber 185631

Hanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, sidevahendid: hanke eest vastutavaks isikuks on arengu-ja keskkonnanõunik Kadi Kukk, e-mail maa@laeva.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 08.05.2017 kell 11:00

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: AS Caring (reg kood 10050507), pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta 21 500 eurot.

 

HANKETEADE LAEVA KÜLA KERGLIIKLUSTEE PÕHIPROJEKTI KOOSTAMINE

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus: Laeva küla kergliiklustee põhiprojekti koostamine

Viide hankedokumentidele: Hange toimub e-hankena e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee,  viitenumber 189953

Hanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, sidevahendid: hanke eest vastutavaks isikuks on arengu-ja keskkonnanõunik Kadi Kukk, e-mail maa@laeva.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 24.08.2017 kell 11:00

Eduka pakkumuse teinud pakkuja: Tuulekaru OÜ (reg kood 75020339), pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta 12 019 eurot.

 

 

HANKETEADE LAEVA VALLA KOHALIKE TEEDE TALIHOOLDUS 2017-2018

Hankija: Laeva Vallavalitsus

Hanke nimetus: Laeva valla kohalike teede talihooldus 2017-2018

Viide hankedokumentidele: Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee viitenumber 190959 ja Laeva valla kodulehel. Hankedokumendiga saab tutvuda SIIN.

Hanke eest vastutava isiku nimi, ametikoht, sidevahendid: hanke eest vastutavaks isikuks on arengu-ja keskkonnanõunik Kadi Kukk, e-mail maa@laeva.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 24.10.2017 kell 11:00

Laeva Vallavalitsuse 13.10.2017 korraldus nr 114.