Hajaasustuse veeprogrammi kohta täiendava info  - telefon 7 301 796, e-post: ehitus@laeva.ee

 

----- 2011. a -----
Toetus eraldati: Leida Põhjala´le.
Projekti nimetus: Ihamakingu talu, Kärevere.
Toetuse suurus: 2258,66 €, projekti kogumaht  3388,00 €.
Projekti eesmärk: salvkaevu rekonstrueerimine ja veesüsteemi ehitamine (Olemasolev kaev on amortiseerunud).
Projekti tegevused: salvkaevu süvendamine ja puhastamine, joogiveetorustiku rajamine ja ühendamine hoonesisese torustikuga, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja ühendamine, vee kvaliteedi analüüs.
Projekti lõpptähtaeg: august 01.08.2012. 
 
----- 2009.a. -----
Toetus eraldati: Kristiina Mõttusele (04.02.2010. a. loobus toetusest).
Projekti nimetus: Pärna talu Kärevere küla puurkaevu ja veetorustiku rajamine.
Toetuse suurus: toetuseks eraldati 60 000 EEK, projekti kogumaht  130 500 EEK.
Projekti eesmärk: rahuldada pere veevajadus (olemasolevas kaevus ei jätku piisavalt vett).
Projekti tegevused: puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine, vee kvaliteedi analüüs.
Projekti lõpptähtaeg: august 2010. 
 
----- 2008 -----
Toetus eraldati Milvi Pärnamägile
Toetuse suurus: toetuseks eraldati 82 381,6 krooni, projekti kogumaht oli123 696 krooni.
Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on joogivee kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine. Selleks rajatakse puurkaev ja joogiveetorustik.
Projekti alguskuupäev: 30.09.2008
Projekti lõpptähtaeg: 30.09.2009
 
Toetus eraldati Alli Velsile
Toetuse suurus:  toetuseks eraldati 56 898 krooni, projekti kogumaht  on 85 432 krooni.
Projekti tegevused: 
Projekti eesmärgiks on tagada majapidamises joogiveevarustus (vett ei jätku ja vee kvaliteet ei vasta nõuetele). Selleks rajatakse puurkaev.
Projekti alguskuupäev: 1.10.2008 
Projekti lõpptähtaeg: 30.09.2009.