Vallavalitsuse koosseis

 

Nimi Valdkond Telefon E-post
     

 

Ulvi Viilvere rahandus ja eelarve. 5650 7867

finants@laeva.ee

 

 

Kadi Kukk ehitus-ja planeerimine, arengutegevus, keskkond, maaküsimused.

5347 6179

730 1797

 

maa@laeva.ee

                                      

 

     

           

 

Tiit  Sangla

heakord, jäätmemajandus,

vallamajandus, teed.

505 7340

730 1796

 

majandus@laeva.ee