Laeva valla valimiskomisjoni otsused

14.09.17

KOV valimised 2017

 

Tartu valla valimiskomisjoni esimees on
Eve Kallas ja aseesimees on Doris Grünvald.

Valimiskomisjon asub Tartu Vallamajas aadressil Haava tn 6, Kõrveküla alevik .

Tartu valla valimiskomisjon töötab tööpäevadel kella 8.00 kuni 15.30. Komisjoni tööaeg on pikendatud 5. septembril kella 8.00 kuni 18.00 ja 7. septembril kella 8.00 kuni 18.00. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerimise dokumente ja valimisliitude registreerimise dokumente võtab valimiskomisjon
vastu ülal määratud tööajal.

Täpsem info ja näidisdokumendid kandideerimiseks on kättesaadavad www.vvk.ee

 

Tartu Maavanema korraldus nr 714 "Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla liitumisel tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete arvu kinnitamine"

 

Tartu Maavanema korraldus nr 746 "Moodustatava Tartu valla valimiskomisjoni moodustamine"

 

Jõgeva Maavanema korraldus nr 179 "Moodustatava Tartu valla valimiskomisjoni moodustamine"

 

Jõgeva Maavanema korraldus nr 181 "Valimisjaoskondade moodustamine Tartu Vallavolikogu valimiseks"

 

Tartu Maavanema korraldus nr 759 "Valimisjaoskondade moodustamine Tartu Vallavolikogu valimisteks"

 

Tartu valla valimiskomisjoni otsus nr 9 "Kandidaatide registreerimine"

 

https://kov2017.valimised.ee/kandidaadid?county=79&parish=796&district=1

 

 

Teatavasti toimuvad järjekordsed kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 15. oktoobril 2017, mil haldusterritoriaalse korralduse muudatusest tingituna valitakse Tartu, Laeva, Piirissaare ja Tabivere valla ühinemise tulemusena moodustuva Tartu valla vallavolikogu 25 liiget.

Tartu Vallavolikogu valimisteks moodustatakse Tartu valla, Laeva valla, Piirissaare valla ja Tabivere valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas kaheksa valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad:

valimisjaoskond nr 1 – Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Tartu vallamaja);

valimisjaoskond nr 2 – Õpetaja tn 8, Lähte alevik Tartu vald, Tartu maakond (Lähte Ühisraamatukogu);

valimisjaoskond nr 3 – Saadjärve tn 22, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Äksi raamatukogu);

valimisjaoskond nr 4 – Pärna allee 8, Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond (Raadi Lastehoiu ruumid);

valimisjaoskond nr 5 – Väänikvere tee 6, Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond (Laeva Kultuurimaja);

valimisjaoskond nr 6 – Tooni küla, Piirissaare vald, Tartu maakond (Piirissaare vallamaja);

valimisjaoskond nr 7 – Tuuliku tn 11, Tabivere alevik, Tabivere vald, Jõgeva maakond (Tabivere vallamaja istungite ruum);

valimisjaoskond nr 8 – Maarja-Magdaleena küla, Tabivere vald, Jõgeva maakond (Maarja Rahvamaja).

05.10. – 08.10.2017  toimub eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00 Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee.

09.10. - 11.10.2017 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas. Elektrooniliseks hääletamiseks on vajalik kehtiv isikutunnistus ja vajaliku tarkvaraga varustatud ning internetiga ühendatud arvuti.

Valimispäev on 15. oktoober, mil valimisjaoskonnad on avatud kell 9.00-20.00. 

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval. Kodus hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud taotlus (kirjalikult või telefoni teel).

Taotlust saab esitada hiljemalt 15. oktoobril kella 14.00-ni. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile, seda ainult valimispäeval kella 9.00–14.00.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

Hääletamisel peab esitama isikut tõendava dokumendi.

Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud kehtiv dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.

Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:

1) isikutunnistus (ID-kaart);

2) Eesti kodaniku pass;

3) diplomaatiline pass;

4) meremehe teenistusraamat;

5) juhiluba;

6) pensionitunnistus.

Valija võib oma isikut tõendada ka muu dokumendiga, kui dokument on kehtestatud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga, sellele on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis ning see on kehtiv.

 

KOV valimised 2013

 

Laeva Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

Laeva valla valimiskomisjoni moodustamine

Valimiskomisjoni asukoha määramine

Valimisjaoskonna moodustamine

Laeva valla valimiskomisjoni 14.08.2013 protokoll nr 1

Laeva valla valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 1 „Laeva valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

Laeva valla valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 2 „Laeva valla valimiskomisjoni tööaja määramine"

2013. aasta kohalike valimiste kandideerimisdokumentide vormid erakonnale ja üksikkandidaadile 

2013. aasta kohalike valimiste kandideerimisdokumentide vormid valimisliidule 

Valimisliidu registreerimine

Kandidaatide registreerimine

Laeva Vallavolikogu liikmete registreerimine

Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
 

Laeva valla valimiskomisjoni 15.08.2014 protokoll nr 1

Laeva valla valimiskomisjoni 15.08.2014 otsus nr 1 "Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"
 

Laeva valla valimiskomisjoni 05.11.2014 otsus nr 2 „Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"
 

Laeva valla valimiskomisjoni 25.08.2015 otsus nr 3 "Laeva Vallavolikogu liikme volituste 

taastamine ja teda asendanud volikogu liikme volituste lõppemine."

Laeva valla valimiskomisjoni 01.09.2015 protokoll nr 4
L
aeva valla valimiskomisjoni 01.09.2015 otsus nr 4   Laeva vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Laeva valla valimiskomisjoni 01.09.2015 otsus nr 5   Laeva vallavolikogu liikme volituste
peatumine ja asendusliikme määramine ja tähtaja muutmine

 

 

 

KOV valimised 2009

 

Valimiskomisjoni moodustamine

Valimisringkonna moodustamine

Volikogu järgmise koosseisu liikmete arv

Kandidaatide nimekiri

Volikogu liikmete registreerimine

Volikogu asendusliikmete registreerimine

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Volikogu liikme volituste taastamine

Muudatus Laeva vallavolikogu koosseisus

Laeva vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Laeva vallavolikogu liikme volituste taastamine ja teda asendanud volikogu liikme volituste lõppemine

Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Laeva Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Laeva Vallavolikogu liikme volituste taastamine ja teda asendanud volikogu liikme volituste lõppemine

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI