« Tagasi

Elanike küsitlus Laeva vallas

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse  nr 87  § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Laeva valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Laeva valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühendamist Tartu vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid  JAH ja EI.

Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Laeva külas, Väänikvere tee 8, Laeva vallamajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 10.00–18.00.

Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda  läbi hääletussüsteemi VOLIS,  mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.ee .Elektrooniline küsitlus toimub  26.05.2017 kell 8.00–20.00.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 15.00, e-post maa@laeva.ee , tel 5347 6179.

 

VOLIS-e küsitluslink on leitav ka SIIT: VOLIS-e küsitluslink