Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid