MTÜ Kärevere-Kämara Külaselts
Telef. 5344 0061
e-post: kylaselts@gmail.com
Tegevusalad:Piirkondlikku/ kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid


MTÜ Kärevere Maja
Telef. 58144798, 58149732
e-post: erlend.madal@yahoo.com
Tegevusalad: Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused
 

MTÜ Laeva Kultuuriselts
Telef. 503 1337, 5647 7305
e-post: Virve.Tamm@mail.ee
Tegevusalad: Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega
või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
           

MTÜ Laeva Pensionäride Selts
telef. 5397 8664, 5568 5946
e-post:
Tegevusalad: Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused


MTÜ Laeva Maanaiste Selts
Telef. 5398 4470, 5621 6885
e-post: tuvila@hot.ee
Tegevusalad: Muu mujal liigitamata teenindus


MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts
Telef.515 6702
e-post: harry64@hot.ee
Tegevusalad: Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused
 

MTÜ Mõtlev Noor
Telef. 58164780
e-post: motlevnoor@gmail.com
Tegevusala: Haridust abistavad tegevused


MTÜ Siniküla Arenguselts
Telef. 520 7605
e-post: elviire.villa@ttu.ee
Tegevusalad: Piirkondlikku/ kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid


MTÜ Valguskaabel
telef. 5055961
e-post: info@valguskaabel.ee
Tegevusalad: Muu traatsideteenuse osutamine