Heakord

Laeva Vallavolikogu 01.10.2003. a määrusega nr 19 võeti vastu "Laeva valla heakorra ja kaevetööde eeskiri". Eeskirja ülesanne on tagada Laeva valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja kaevetööde korraldamine. Eeskiri kehtib Laeva valla haldusterritooriumil ja selle nõuded on kohustuslikud kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele sõltumata nende elu- või asukohast. 

 
 
Priit Pääslane - metsahoiu spetsialist
Telefon: 515 7852
 
Vastuvõtt Keskkonnaameti Tartu kontoris (kabinet 212, II korrus, Aleksandri 14, Tartu), iga kuu I ja III esmaspäev kell 10.00-12.00. ja 13.00-14.00.
 
Põhitööülesanne:  looduskaitseliste piirangutega seotud metsateatiste menetlusTartumaal.

Vastuvõtuväline konsultatsioon palume ametnikuga eelnevalt kokku leppida.