Alates 01.01.2011 on Laeva Vallavalitsuses kasutusel elektrooniline dokumendiregister Amphora. Sisenemine

 

Dokumendiregistri avaliku vaate kasutamise juhendi leiad siit.

 

 

Alates  2013. a. jaanuarist ei avaldata Laeva Vallavolikogu poolt vastuvõetud määruseid dokumendiregistris Amphora lähtudes Avaliku teabe seaduse  §12 lg 41

 (41) Dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatakse juurdepääs dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas.
[RT I 2007, 12, 66- jõust. 01.01.2008, juurdepääsu dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele juurdepääsupiiranguta dokumentidele peab dokumendiregistri pidaja tagama hiljemalt 2009. aasta 1. jaanuariks]

 

Vaata Riigi Teataja Tutvustust