30.09.14 volikogu istungi kutse ja eelnõud

30.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 12. istungi, mis toimub teisipäeval, 30. septembril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1.      Laeva valla 2014. a. I lisaeelarve vastuvõtmine                             ettekandja Ulvi Viilvere

Laeva valla 2014. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine  - Lisa 1

Laeva valla 2014. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Lisaeelarve seletuskirja lisa

 

2.      Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018                    ettekandja Ulvi Viilvere

 Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 - Lisa

Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 vorm koos selgitustega

 

3.      Laeva Vallavolikogu 26.03.2013 otsuse nr. 145

,,Laeva valla ametiasutuse  struktuuri ja teenistuskohtade

koosseisu kinnitamine`` muutmine                                                           ettekandja Kalev Kurs

4.      Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr. 29

,,Laeva lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra

kehtestamine`` muutmine                                                                        ettekandja Ulvi Viilvere

 

        5.     Vallavalitsuse liikmeks kinnitamine                                                 ettekandja Kalev Kurs

                                                                                                      

 6.      Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine                       ettekandja Helen Mägi

 

 7.      Info                                                                                                ettekandja Kalev Kurs                                                                                                    

 

     /allkirjastatud digitaalselt/

    Lugupidamisega 

    Kaido Põdersoo

    Laeva Vallavolikogu esimees

Toimetaja: ÜLLI REIMETS