28.06.16 istungi kutse ja päevakorra projekt

22.06.16

Austatud vallavolikogu liige                

Laeva Vallavolikogu 32. istung toimub teisipäeval,  28. juunil 2016. a algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1.      Otsuse eelnõu Laeva valla 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere 
(revisjonikomisjoni prt.) (Vallavalitsuse istungi prt. väljavõte)

2. Otsuse eelnõuLaeva Vallavolikogu 28.10.2014 otsuse nr 32 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine
ettekandja: vallavanem Koit Prants

3. Informatsioon, vaba arutelu.


/allkirjastatud digitaalselt/
Külli Suvi
Vallavolikogu esimees

                   

Toimetaja: JUTA MÄESEPP