28.04.15 volikogu istungi päevakord

27.04.15

Laeva Vallavolikogu 18. istung toimub teisipäeval, 28. aprillil k.a, algusega  kell 15.30  Sinikülas, Siniküla tee 11 asuvas klubiruumis.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määrus - Laeva Lasteaia arengukava aastateks 2015- 2017 kinnitamine esimene lugemine
   Arengukava

ettekandja: Laeva Lasteaia direktor Merle Raiküla

kaasettekandja: haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Arvo Pennonen

2. Otsus – Tabivere valla üldplaneeringu kooskõlastamine

                                                    ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Otsus – Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

4. Otsus – Laeva Vallavolikogu 26.11.2013 otsuse nr 12 „Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

5. Otsus – Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme "Vooluveekogude seisundi paradamine " projekti " Laeva paisjärve kalapääsu rajamine " projektijuhi määramine ja tasu maksmine

                       ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

6. Vaba arutelu

 

Elviire Villa

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP