27.01.15 istungi päevakord

23.01.15

K  U  T  S  E
Austatud vallavolikogu liige

Laeva Vallavolikogu 16. istung toimub teisipäeval, 27. jaanuaril k.a. kell 13.00 vallavalitsuse ruumes.

PÄEVAKORD:

1. Laeva valla osalemine Vooremaa Geopargi loomisel                                                                                                                         ettekandja:  Tartu valla projektijuht Kaidi Randpõld

2. Jaoskonnakomisjoni moodustamine Riigikogu valimisteks                                                                                                                                      ettekandja: vallasekretär Helen Mägi 

3. Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine                                                                                                                ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

4. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
                                                                       ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

5. Aiu Põllumajandus OÜ  avalduse arutamine teedevahetuse osas.
                                                             ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Ülli Reimets

6. Vallavanema kandidaatide ärakuulamine
                                                                         ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

7. Vallavanema valimine  (peale 20 minutilist vaheaega )
                                                                         
ettekandja vallavolikogu esimees Elviire Villa.

8. Vallavalitsuse info
    8.1.
Väänikvere tee 7 asuva maja edaspidine kasutamine (I korrus) (II korrus)
    8.2.  EV aastapäeva tähistamine

                                                               
  /allkirjastatud digitaalselt/
Elviire Villa   Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP