25.03.14 volikogu istungi päevakord

8.09.14
 

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 7. istungi, mis toimub teisipäeval, 25. märtsil k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

      1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord                             ettekandja Helen Mägi

 

       2.Laeva Põhikooli arengukava 2014 – 2017 a. kinnitamine                 ettekandja Ulvi Viilvere

 

       3. Karolaane (katastriüksus 38301:002:0444)  jagamisel tekkivatele

katastriüksustele sihtotstarvete määramine                                               ettekandja  Ülli Reimets

 

       4. Info                                                                                                                             

 

  /allkirjastatud digitaalselt /

 Kaido Põdersoo

Vallavolikogu esimees 

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA