2005

25.02.15

 26.01.05  nr   99  Alam-Pedja LKA kaitse-eeskirjale arvamuse andmine
 26.01.05  nr  100 Vallavara võõrandamine
 26.01.05  nr  101  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 26.01.05  nr  102  Asustusüksuse lahkmejoonte määramine
 09.02.05  nr  104  Tunnustuse avaldamine 
 09.02.05  nr  105  Maa munitsipaalomandisse taotlemine  
 
09.02.05  nr  106  Seisukoha andmine kinnisasja omandamise loa saamiseks
 
09.02.05  nr  107  AS Emajõe Veevärk aktsiate II emissiooni eest tasumine
 31.03.05  nr  111  Varade üleandmine aktsiaseltsile Emajõe Veevärk
 31.03.05  nr  112  Omafinantseeringu garanteerimine
 31.03.05  nr  113  Kinnitus Laeva Põhikooli spordihoone tulevase omandivormi kohta
 31.03.05  nr  114  Kinnitus Laeva lasteaed-külakeskuse hoone tulevase omandivormi kohta
 31.03.05  nr  115  Investeerimislaenu võtmine
 26.04.05  nr  116  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 26.04.05  nr  117  Peremehetu ehitise omaniku tuvastamine
 26.04.05  nr  118  Peremehetu ehitise tuvastamine
 27.05.05  nr  119  Elamute nr 5 ja 45 müügiks korraldatud avaliku suulise enampakkumise
                            tulemuste kinnitamine

 30.06.05  nr  120  Volituste andmine lepingu sõlmimiseks
 30.06.05  nr  121  Laeva vallavolikogu 26.04.2005 otsuse nr 116 osaline muutmine
 22.09.05  nr  128  Laeva vallavolikogu 31.05.01 otsuse nr 74 osaline kehtetuks tunnistamine
 22.09.05  nr  129  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 22.09.05  nr  130  KInnisasja sihtotstarbe muutmine
 22.09.05  nr  131  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Puhasti kinnistu jagamisel
 
22.09.05  nr  132  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Jaagu kinnistu jagamisel
 01.11.05  nr.  2     Vallavanema valimine
 
08.11.05  nr   9     Maa kasutusõiguse andmine
 
08.11.05  nr  10    Maa munitsipaalomandisse taotlemine
 
08.11.05  nr  11    Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Saaremäe kinnistu jagamisel
 08.11.05  nr  12    Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Saviaugu kinnistu jagamisel
 08.11.05  nr  13    Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Kalda kinnistu jagamisel
 22.11.05  nr  18    Ruumide rendile andmine
 22.11.05  nr  19    Ruumide tasuta kasutusse andmine
 13.12.05  nr  20    Maa kasutusõiguse andmine
 27.12.05  nr  22    Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Oja kinnistu jagamisel
 

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP