15.01.2013 volikogu erakorralise istungi päevakorra projekt

8.09.14
 

Lähtudes Laeva vallavalitsuse 9.01.2013. a istungi protokollis olevast ettepanekust ja vajadusest valida Laeva vallale uus vallavanem kutsun kokku 15. jaanuaril k. a Laeva Vallavolikogu erakorralise istungi algusega kell 15.30 .

 

Istung toimub Laeva Vallavalitsuse ruumides alljärgneva päevakorraga:

 1. Vallavanema tagasiastumine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

2. Vallavanema valimine

ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa 

3. Laeva valla 2013.a. eelarve vastuvõtmine (lisa 1(lisa 2)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Elviire Villa

Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA