12.10.2016 volikogu istungi materjalid

31.03.17

Laeva Vallavolikogu 36. istung toimub kolmapäeval, 12. oktoobril 2016. a algusega 17.15 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Otsuse eelnõu – Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

ettekandja: vallavanem Aare Olgo

2. Otsuse eelnõu – Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

ettekandja: vallavanem Aare Olgo

3. Otsuse eelnõu – Laeva Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 59 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale" muutmine

ettekandja: vallavolikogu esimees Külli Suvi

4. Otsuse eelnõu – Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste pidamise ajutise komisjoni moodustamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Informatsioon. Vaba arutelu.

 

Külli Suvi

Volikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI