08.09.15 volikogu istungi kutse ja päevakord

3.09.15
Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 20. Istungi, mis toimub teisipäeval, 8. septembril k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määrus - Laeva valla eelarvestrateegia 2016-2019  esimene lugemine (EA vorm)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

2. Määrus - Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine teine lugemine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Määrus - Laeva valla 2015. a II lisaeelarve vastuvõtmine teine lugemine (seletuskiri)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Määrus - Laeva Vallavolikogu 27.04.2010 määruse nr 10 „Vee-ettevõtja määramine AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel" kehtetuks tunnistamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsus- Loa andmine mitteeluruumi üürile andmiseks (üürileping)

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

6. Otsus- Loa andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks (lisa 1) (leping)

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

7. Otsus- Vallavanema puhkusele lubamine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

8. Otsus- Nõustumine riigimaale hoonestusõiguse seadmisega Sinikülas asuva Pilpa tee 11 ehitiste omaniku kasuks

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Informatsioon - vallavalitsuse tegemistest vallavolikogu istungite vahelisel perioodil

esitaja: vallavanem Koit Prants

Allkirjastatud digitaalselt

Elviire Villa

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP