03.11.15 volikogu istungi päevakorra projekt

29.10.15

 

Laeva Vallavolikogu 22. istung toimub teisipäeval,  3. novembril k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

1. Määruse eelnõu - Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määruse eelnõu - Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019   (excel) (tabelid 1-3)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Otsuse eelnõu- Loa andmine enampakkumise korraldamiseks Lõhmuse kruusakarjääri rendile andmiseks

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

4. Otsuse eelnõu- Loa andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks (leping)

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

5. Otsuse eelnõu- Arvamuse andmine maavara kaevandamisloa L.MK/319046 pikendamise kohta (kiri) (kaevandamisluba)

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

6. Otsuse eelnõu- Nõusoleku andmine katastriüksuste (Manni ja Suure-Ale) piiride muutmiseks ning moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu- Laeva Vallavolikogu 26. novembri 2013. a otsuse nr 11 "Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

           ettekandja: vallakodanikukomisjoni esimees Karmen Kukk

8. Informatsioon eelarve täitmisest- Seirearuanne ( lisa pdf)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

9. Vaba arutelu

 

Allkirjastatud digitaalselt

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP