01.11.2016 volikogu istungi materjalid

31.03.17

Laeva Vallavolikogu 37. istung toimub teisipäeval, 01. novembril 2016. a algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõuLaeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine, teine lugemine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määruse eelnõuLaeva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021, teine lugemine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Otsuse eelnõu – Nõusoleku andmine katastriüksuste (Pärna ja Mäksamurru) piiride muutmiseks, moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4. Otsuse eelnõuHaldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsuse eelnõuHaldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega mittenõustumine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

6. Otsuse eelnõu – Laeva Vallavolikogu 12.01.2016 otsuse nr 100 „Nõustumine haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega" muutmine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Informatsioon. Vaba arutelu.

 

Külli Suvi

Volikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI