Puhkused 2016

23.03.17
Vallavalitsuse teenistujad

                                                                                                                                                

Amet

Nimi

Puhkuse kestvus

vallavanem

Aare Olgo

26.06.-16.07.2017 

vallasekretär

Egle Lääne

26.06.-27.07.2017 

27.12.2017-5.01.2018 

volikogu metoodik

Kadri Linamägi

29.05.-02.06.2017

17.07.-04.08.2017

27.12.2017-05.01.2018 

ehitusnõunik

Kuldar  Lõhmus

02.05.-12.05.2017 

26.06.-07.07.2017 

sporditööspetsialist

Benno  Kannela

26.06.-30.07.2017 

finantsjuht-pearaamatupidaja

Ulvi  Viilvere

10.03.-14.03.2017

22.05.-28.05.2017 

02.06.-11.06.2017 

10.07.-23.07.2017 

arengu- ja keskkonnanõunik

Kadi  Kukk

21.02.-23.02.2017

05.06.-18.06.2017 

17.07.-06.08.2017 

21.08.-03.09.2017 

majandusspetsialist

Tiit  Sangla

15.05.-21.05.2017 

12.06.-18.06.2017 

03.07.-30.07.2017 

14.08.-21.08.2017 

11.09.-15.09.2017 

sotsiaaltööjuht,
lastekaitsespetsialist

Katrin Metsamart

26.06.-09.07.2017 

24.07.-30.07.2017 

14.08.-28.08.2017 

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI