Puhkused 2016

21.02.17
Vallavalitsuse teenistujad
 

Amet

Nimi

Puhkuse  kestvus

 

vallavanem

Aare Olgo

 

vallasekretär

Egle Lääne

 

ehitusnõunik

Kuldar  Lõhmus

 

sporditööspetsialist

Benno  Kannela

 

finantsjuht-pearaamatupidaja

Ulvi  Viilvere

 

arengu- ja keskkonnanõunik

Kadi  Kukk

 21.-23.02.2017

majandusspetsialist

Tiit  Sangla

 

 

sotsiaaltööjuht,
lastekaitsespetsialist

Katrin Metsamart

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI