Raamatu esitlus "Kustunud suitsud Emajõe ääres"

Kutsume kõiki 20. mail Palupõhja Looduskooli. Toots Normann on kirjutanud raamatu sooküladest Alam-Pedjal ja mitmed meie valla pered on autoriga koostööd teinud. 11.30 läheme kultuurimaja...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 45. istung toimub teisipäeval, 02. mail 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Vaata lähemalt SIIT

Esita oma kandidaat konkursile Tartumaa aasta ema 2017

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartu Maavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuste Liiduga korraldab emadepäevale pühendatud juubelihõngulise (10. kord) ja piduliku kontsert-aktuse 13. mail 2017.a....

KONKURSS "EESTI KAUNIS KODU 2017"

KONKURSS "EESTI KAUNIS KODU 2017" 12.aprill 2017 a. MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse eestvedamisel toimub 20 korda ilusate kodude/objektide üleriigiline konkurss. Piirkondlikke...

Kevadine suurjäätmete äravedu ja ohtlike jäätmete kogumisring

Traditsiooniliselt toimub Teeme Ära talgupäev maikuu esimesel laupäeval, tänavu 06.05.2017. Sellel aastal on Laeva vallas nii ohtlike jäätmete kui ka suurjäätmete äravedu kavandatud talgutega...

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programm 2017 07. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 44. istung toimub teisipäeval, 04. aprillil 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Vaata lähemalt SIIT

Maa-ameti poolt korraldatavad enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.04.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Konservide jagamine puudust kannatavatele isikutele

Riigi tegevusvarudest Laeva vallale eraldatud sealihakonservide jagamine taotluse esitanud inimestele toimub: 29.03.2017 kell 11-16,  Laeva vallamajas. 31.03.2017 kell 14-15,...

Laeva valla kohalikel teedel liikluse piiramine

Laeva Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldus nr 22 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, liiklusseaduse § 5 2 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Laeva vallavara...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 43. istung toimub teisipäeval, 07. märtsil 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Vaata täpsemalt SIIT

Jalgpalliga sõbraks

Laeva valla noored koguvad facebooki keskkonnas oma idee toetuseks laike. Kui noored saavad kogukonnalt kokku 200 laiki saavad nad teoks teha ühe oma kauaaegse soovi. 200 laiki täitumine...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 42. istung toimub reedel, 10. veebruaril 2017 algusega 12.30 Pärnus. Vaata täpsemalt SIIT

Raamatukogu suletud 09. - 11. veebruar 2017

Raamatukogu on suletud 09. - 11. veebruar 2017 

Avalik enampakkumine vallavara võõrandamiseks

Laeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Tartumaal Laeva vallas Väänikvere külas asuva tootmismaa (katastritunnus 38301:002:0209; koha-aadress Vilja pumpla, Väänikvere küla,...

AVATUD USTE PÄEVAD LAEVA PÕHIKOOLIS 07.-08.02.2017

7. ja 8.veebruaril Laeva Põhikoolis AVATUD USTE PÄEVAD „Digiõppe rakendamine koolis" 7. veebruari avatud tunnid: 8.00 -  8.45     1. klass...

Konservide jagamine puudust kannatavatele isikutele

Riigi tegevusvarudest on Laeva vallale eraldatud sealihakonservid, mida jagatakse taotluse alusel 1. Laeva valla inimestele: 1) üksi elavad vanaduspensionärid; 2) rahvapensioni...

10. veebruaril toimub kultuurimajas laudadega tantsupidu

10. veebruaril toimub kultuurimajas laudadega tantsupidu. Brneeri laud: 56568623 (Ilona) Esineja täpsustub Pilet 6 EUR/kohapeal 8 EUR

Ootame ettepanekuid valla tänukirja andmiseks

Vallavalitsus tänab Eesti Vabariigi aastapäeval vallale osutatud teenete eest või vallapoolse austusavaldusena valla tänukirjaga. Tänukirjaga avaldatakse tänu: 1) mistahes valdkonnas...

Pereliidu küsitlus, huvihariduse toetamise parendamise teemal

Hea lasterikka pere esindaja! Palume teil leida 10 minutit ning vastata juuresolevatele küsimustele. Teie vastuste põhjal analüüsime laste huvitegevusega kaasnevaid kitsaskohti ning...

Kutse Kuperjanovi retkele

Kutse Kuperjanovi retkele

Eesti Rahva Muuseumi ühiskülastus Laeva Pesionäride Seltsi liikmetele

Eesti Rahva Muuseumi ühiskülastus Laeva Pesionäride Seltsi liikmetele toimub 20. jaanuaril. Kell 13.00 stardib buss Laeva Kultuurimaja eest. Meile on tellitud giid 60` ja tagasisõit algab umbes...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 41. istung toimub teisipäeval, 17. jaanuaril 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Vaata täpsemalt SIIT

Valitsus kinnitas Tartu valla moodustamise

Valitsus kinnitas kolme ühendvalla moodustamise   Valitsus otsustas tänasel istungil...

Ühinemisleping anti üle maavanemale

Laeva, Piirissaare ja Tartu valla esindajad viisid allkirjastatud ühinemislepingu maavanemale, pilte vaata siit.

Tasuta karjäärinõustamine kõigile

Kui vajate  teadmisi ja oskusi tulemuslikumaks tööotsimiseks või soovite arutada oma eeldusi kutsevalikuks ja väljaõppeks, siis pöörduge meie karjäärinõustaja poole! Töötukassa pakub...

Täiendava maamaksumaksuvabastuse avaldus

Täiendava  maamaksumaksuvabastuse avaldus Laeva vald vabastab täiendavalt maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema omandis või kasutuses oleva...

Mälumäng

16. jaanuaril 18.00 toimub 2017. aasta Laeva Mälumängude esimene voor Laeva Kultuurimajas! Palun registreerige võistkonnad: Ilona 56568623 või kultuur@laeva.ee

Teatrisse

Läheme 11. jaanuaril 2017 Kambjasse teatrisse. Rakvere Teatri etendus Astuge Edasi!  algusega 19.00 Pilet: 12 EUR Piletimaailm.ee/ kohapeal 14 EUR  Läheme kell 18.00 Laeva...

Laeva valla, Piirisaare valla ja Tartu valla ühinemislepingu kinnitamine

  20.12.2016 Jääaja Keskuses toimunud volikogude istungitel kinnitasid nii Laeva Vallavolikogu, Piirisaare Vallavolikogu kui ka Tartu Vallavolikogu ühinemislepingu ning võtsid vastu...

Ootame ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nimetuse andmiseks

Ootame ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nimetuse andmiseks! Laeva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa...

Laeva valla 2017. aasta eelarve avalikustamine

13.12.2016 volikogu istungil toimus Laeva valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine. Laeva valla 2017. aasta eelarve on avalikustatud valla kodulehel 14.12.2016 -28.12.2016. a. ...

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ja rahvaküsitluse tulemused

Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemisleping oli avalikul väljapanekul 17.11.2016-08.12.2016. Avaliku väljapaneku jooksul ühinemislepingu kohta ühtegi ettepanekut ei esitatud. ...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 40. istung toimub teisipäeval, 20. detsembril 2016 algusega 17:15 Jääaja Keskuses. Vaata täpsemalt SIIT

Politsei kutsub külla!

28. detsembril kutsub politsei kõiki kogu perega külastama Lõuna-Eesti politseijaoskondasid, et lähemalt tutvust teha politseitöö köögipoolega! Põlva, Jõgeva, Võru, Viljandi ja Valga...

Teade

13.12.2016 volikogu istungil toimus Laeva valla 2017. aasta eelarve esimene lugemine. Laeva valla 2017. aasta eelarve on avalikustatud valla kodulehel 14.12.2016 -28.12.2016. a. ...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 39. istung toimub teisipäeval, 13. detsembril 2016 algusega 17.15 Laeva Vallavalitsusese ruumides. Vaata täpsemalt SIIT.

Laeva jõe puhastamine

Laeva jõe puhastamise tellis Põllumajandusamet, vastu tulles Laeva vallavalitsusele ning kohalike elanikele, kes augustis kurtsid jõe halvba seisundit, mis ei taganud enam normaalselt...

Laeva valla, Tartu valla ja Piirissaare valla ühinemislepingu avalik väljapanek

Laeva valla, Tartu valla ja Piirissaare valla ühinemislepingu projekti avalik väljapanek toimub 17.11.2016 – 08.12.2016. Vaata täpsemalt SIIT.

Ühinemisläbirääkimiste avalik koosolek

Hea vallakodanik! Ootame Sind 29.11.2016 kell 17:30 Laeva Seltsimajja  koosolekule, kus räägime ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust. Alates 17.11 on tutvumiseks ja arvamuse...

Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele

Kalastuskaardi taotlemisest 2017. aastaks Peipsi järvele   Kalastuskaardi taotluste vastuvõtt 2017. aastaks algab neljapäeval, 1. detsembril kell 9:00 .   Taotlusi...

Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemisläbirääkimiste rahvaküsitlus

  5. detsembrist kuni 9. detsembrini (k.a) ja 11. detsembril toimub Laeva vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 38. istung toimub kolmapäeval, 16. novembril 2016. a algusega 15:30 Laeva Vallavalitsusese ruumides. Vaata täpsemalt SIIT .  

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 37. istung toimub teisipäeval, 01. novembril algusega kell 15:30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Rohke infot vaata SIIT .

Perioodil 31.10-06.11.16 on Laeva postkontor ajutiselt suletud.

Perioodil 31.10-06.11.16 on Laeva postkontor ajutiselt suletud. Sellel perioodil asendab Laeva postkontorit ja väljastab saadetisi Kvartali keskuse postkontor asukohaga Riia 2 (Kvartali...

Laeva valla arengukava 2012-2025 ja Laeva valla eelarvestrateegia 2017-2021 avalik arutelu

25.10.2016 algusega kell 17.00 toimub Laeva Seltsimajas Laeva valla arengukava 2012-2025  ja Laeva valla eelarvestrateegia 2017-2021 avalik arutelu. Vaata täpsemalt SIIT.

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 36. istung toimub kolmapäeval, 12. oktoobril 2016. a algusega 17.15 Laeva Vallavalitsusese ruumides.

Tartumaa aasta õppeasutuse juht on Laeva Põhikooli direktor Nadežda Niklus

  30. septembril toimus Tartu Ülikooli aulas Tartumaa hariduselu tunnustamisüritus, kus Tartu linna ja maakonna juhid andsid üle tänuavaldused aasta õpetajatele ning teistele...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 35. istung toimub teisipäeval, 04. oktoobril algusega kell 15:30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Rohke infot vaata SIIT.

OÜ Aiu Põllumajandus plaanib läga laotada

  OÜ Aiu Põllumajandus plaanib läga laotada alates 19.09.2016. Plaanitavad põllud:   HÕBEORG 638483744463 ...

Laeva spordihoone lahtoleku ajad

SPORDIHOONE Avatud Esmaspäev 19.00-21.00 / Valio Teisipäev  19.00- 21.00 / vallarahvas Kolmapäev 19.00- 21.00 / Valio Neljapäev 19.00-21.00 / võrkpall ...

23.09.2016 on Laeva raamatukogu suletud

 Laeva raamatukogu on 23.sept. suletud koolituspäeva tõttu.    

Laeva Vallavolikogu esindaja Presidendi Valimiskogus

  24. septembril valitakse Tallinnas Estonia kontserdisaalis presidenti. 13.09.2016 toimunud Laeva Vallavolikogu istungil valisid volinikud oma esindajaks Presidendi...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 34. istung toimub teisipäeval, 13.septembril 2016. a algusega kell 15:30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Rohkem infot vaata SIIT.  

Avalik koosolek

Maanteeamet kavandab põhimaanteel 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa lõigul Valmaotsa-Kärevere ümberehitusi, et lõiguti olemasolev 1+1 tee ümber ehitada 2+1 rajaliseks maanteeks. Seoses 2+1...

Vaba ametikoht

  Laeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks (1,0 kohta). Vaata täpsemalt siit.

MTÜ SEB Heategevusfondi õppestipendium

Heategevusfond avab sügisese õppestipendiumi taotlusvooru.  Dokumentide esitamise tähtpäev on  esmaspäev, 19.september . Õppestipendiumiga seotud huvitavate ja...

Konkurss Rootsi Äriauhind 2016 on avatud

  Rootsi Eksportnõukogu ja Rootsi Suursaatkond kuulutavad välja konkursi Rootsi Äriauhind, et tunnustada kohalikke ettevõtteid, tõsta esile innovaatilisust ja ühiskonda panustamise...

Hiite fotovõistluse patroon Tõnis Lukas kutsub pühapaiku jäädvustama

Hiite fotovõistluse patroon Tõnis Lukas kutsub pühapaiku jäädvustama Hiite Maja SA pressiteade 22.08.2016 Käimas on Hiite kuvavõistlus 2016, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja...

Ühinemisläbirääkimiste juhtrühm kogunes taas

Teisipäeval, 16. augustil toimus Jääaja Keskuses järjekordne ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosolek. Peale juulikuist puhkust on Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 33. istung toimub teisipäeval, 23.augustil 2016. a algusega kell 15:30 Laeva Vallavalitsuse ruumides. Rohkem infot vaata SIIT.

Lasteaiakoha avaldused

Head lapsevanemad!     Laeva Vallavalitsuse poolt muudetud ja 11.07.2016.a kehtima hakanud määruse "Laeva Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord"...

Tartumaa Arendusselts kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Tartumaa Arendusselts kuulutab välja Euroopa Liidu Leader-programmi raames projektitaotluste vastuvõtu. Täpsem info ja juhendmaterjalid on leitavad Tartumaa Arendusseltsi veebilehelt.

Vabad ametikohad

Laeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi volikogu metoodiku ametikoha täitmiseks (1,0 kohta). Vaata täpsemalt  siit. Laeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltööjuhi...

Laeva vald tähistas 25. sünnipäeva

Videoklipi Laeva valla 25. sünnipäeva tähistamisest pani kokku ReTV.     

Laeva postkontor ajutiselt suletud

Perioodil 01.08-07.08.16 on Laeva postkontor ajutiselt suletud. Sellel perioodil asendab Laeva postkontorit ja väljastab saadetisi Räni postkontor asukohaga Ringtee 75 (Lõunakeskus),...

Spordihoone lahtioleku ajad

Spordihoone  suletud  4.juuli- 5 august. spordihoone a vatakse treeninguteks  8. augustil. Rannavolle turniir toimub 20. augustil kell 12.00  liivaväljakul. ...

Laeva valla aastapäeva liiklusskeem

Laeva valla aastapäeva liiklusskeem  02. juulil 2016

Buss Laeva valla 25.aastapäeval

Laeva valla 25.aastapäeva üritusele tulekuks bussitranspordi soov palun eelnevalt kokku leppida majandusspetsialist Tiit Sanglaga, tel. 5057340

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 32. istung toimub teisipäeval, 28. juunil 2016. a algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides.  Rohkem infot  vaata SIIT

Külad on oodatud osalema projektis „Pane küla elama“

Külad on oodatud osalema projektis „Pane küla elama" Telia kutsub kõiki aktiivseid külasid ja nende elanikke kaasa lööma projektis „Pane küla elama", mille tulemusena varustatakse parimad...

Lugupeetud koolilõpetajad

Laeva Vallavalitsus on pidanud juba mitmeid aastaid meeles  vallas elavaid  koolilõpetajaid. Nii  ka sellel aastal. Kooli lõpetamise toetust makstakse esmakordselt...

Eesti Maaülikooli vilistlaste kokkutulek

Eesti Maaülikool ja vilistlaskogu korraldavad käesoleva aasta 23. septembril Tartus taas suure vilistlaste kokkutuleku. Rohkem infot, ajakava ja registreerimise leiate siit:  ...

Presidendi võidutule teekond Laeva vallas 23.06.2016

Presidendi võidutule teekond Laeva vallas 23.06.2016 14.30 Kärevere Talukool 14.35 Kärevere Bistroo-Steakhouse parkla 14.45 Valmaotsa...

OKSJON

  Laeva valla sünnipäeva puhul korraldatakse 2. Juulil 2016 OKSJON Seetõttu kogume Laeva valla- ja selle ajalooga seotud esemeid. ...

Volikogu istungi teade

Laeva Vallavolikogu 31. istung toimub teisipäeval,  07. juunil 2016. a algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides. Rohkem infot saad   SIIT  

Koosolek valla ühinemisest

Hea vallakodanik! Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla volikogud otsustasid alustada ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga kaaluda võimalusi uue omavalitsusüksuse moodustamiseks. ...

Surnuaiapüha Laeva kalmistul

SURNUAIAPÜHA LAEVA KALMISTUL TOIMUB 19. JUUNIL 2016 KELL 15.00.                        ...

Emajõe mängud

Osaleda soovijatel võtta ühendust Benno Kannelaga Emajõe mängude juhend E majõe mängude ajakava

LASTEKAITSEPÄEV 1. JUUNI

LASTEKAITSEPÄEV 1. JUUNI 10:00 ORIENTEERUMINE KOGUNEME SELTSIMAJA TAGA 14:00 MUDELISMI PÄRASTLÕUNA DROON.EE TUTVUSTAB ERINEVAID HOBITOOTEID: DROONID, PULDIAUTOD, MOOTORIGA...