Sorteeritud jäätmete kogumine

Pakendikonteinerite ja paberi- ja papikonteinerite asukohad Laeva vallas:

  • Siniküla külas (pakendikonteiner),
  • Laeva külas (üks pakendikonteiner Laeva kaupluse juures parkimisplatsil ning teine küla keskel asuval platsil, vanade patareide kogumiskastid Laeva kaupluses ja Laeva postipunktis),
  • Valmaotsa külas (tankla juures üks pakendikonteiner ja vanapaberi ning –papi konteiner) ning
  • Kärevere külas (kaheksa korteriga elamu juures).

Vallale kuuluvatel haljasaladel ja kalmistul tekkivaid aia- ja pargijäätmeid on võimalik kompostida Laeva kalmistu kinnistul asuvas kompostimiskohas.

Jäätmekogumisringid

Suurjäätmete jaoks (diivanid, lauad, toolid, kapid, puidust uksed, kardinapuud, vaibad, madratsid, kraanikausid, vannid, WC-potid jms) tellitakse vallavalitsuse poolt kevaditi suurjäätmete kogumine ja äravedu.

Ohtlike jäätmete äraandmist korraldatakse sarnaselt suurjäätmete kogumisega. Vajaduse korral tellitakse ohtlike jäätmete käitlemisettevõttelt vastavat teenust.

Korraldatud jäätmevedu

Laeva vallas ei toimu korraldatud jäätmevedu, kuna jäätmeseaduse tähenduses ei laiene korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus kohaliku omavalitsuse üksusele, mille haldusterritooriumil elab vähem kui 1500 inimest.

Vaatamata sellele, et Laeva vallas hetkel korraldatud jäätmevedu puudub, kohustab Laeva valla jäätmehoolduseeskiri kõigi kinnisasja omanikke (jäätmevaldajaid), kelle ehitistega territooriumil tekib prügi, korraldama jäätmete nõuetekohast käitlemist.