Teated , Uudised

26.05.17

 

 

Noorte küsitlus

Lp. Laeva valla Noor
(7-26 aastane)

Palume Sul osaleda Laeva valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Laeva vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle.
Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.
Sinu arvamus on valla noorsootöö jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga
kõige sarnasem. Loetelus palun märgi sobiv vastuse variant.

NB! Vastamiseks vali küsimustik vastavalt sinu vanusele! Kui oled seda Laeva Põhikoolis juba täitnud, siis palun ära rohkem täida ;)
Küsimustikud on avatud 17.maini.

1. Kui oled 7-12 aastane, siis vasta küsimustele siin: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScmTtpSPFTRe7Ovd…/viewform…

2. Kui oled 13-26 aastane, siis vasta küsimustele siin: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOq0q42Q2DRuTcF…/viewform…

Suur kummardus ja tänu vastajatele!

 

 

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus PRESSITEADE 10.05.2017

NOORED JA NOORSOOTÖÖTAJAD AVASTAVAD TARTUMAAD

Kaksteist Tartumaa noortekeskust on võtnud nõuks koostöös noortega terve 2017. aasta vältel korraldada 12 eriilmelist noortesündmust, et üksteist ja Tartumaad paremini tundma õppida.

Aasta alguses tegi MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatus oma liikmetele üleskutse esitada avatud noortekeskuste projektikonkursile ühisprojekt, mille tegevused soodustaksid maakonna noortekeskuste koostööd ja noorte omavahelist suhtlemist. Ideega tuli kaasa 12 noortekeskust – MTÜ Noored Toredate Mõtetega (Aeg-Ruum noortekeskus Tartus), Rõngu Noortekeskus, Nõo Noortekeskus, MTÜ Alatskivi Noortekeskus, Elva Avatud Noortekeskus, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus, Rannu Pere- ja Noortekeskus, MTÜ Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa (Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja Noortekeskus).

Koostööprojekti tegevused on avatud, see tähendab, et noortekeskused lähevad oma igapäevasest keskkonnast välja, saavad koos noortega ülevaate sellest, mida ja kuidas teised teevad ning seda kõike läbi positiivse isekogemise ja isetegemise. Toimunud on juba kaks noortekohtumist. Märtsi koolivaheajal kohtusid Aeg-Ruumis toimunud lauamängupäeval 66 Tartumaa noort, et koos erinevaid uusi lauamänge mängida. Aprilli lõpus kogunesid keskuste noored Rõngu Rahvamajas, kus Mari-Liis Vanaisaku eestvedamisel toimus 33 noore osalusel interaktiivne sündmuskorralduse koolitus. See oli noorte jaoks väga inspireeriv ning sütitas neid uutele tegudele – mis on ka koostööprojekti raames vajalik sisend, et tegevuste planeerimisel ja elluviimisel noorte panust suurendada. 

Ees on veel kümme noortekohtumist. Sel nädalavahetusel, 13. mail sõidavad noored Nõo valda, et Laguja vanas koolimajas koos maha pidada noortetalgud. Talgute raames tehakse koos heakorratöid nii koolimaja ümber kui ka eelmisel aastal Nõo Noorteaktiivi eestvedamisel Laguja koolimajas renoveeritud noortetoas. Päev kätkeb endas ka Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduse ühisprojekti raames toimuvat matka „Kas hundil on pojad või kutsikad?", mida ilmestab fotojaht looduskaunis ümbruskonnas. Koosolemisele paneb punkti võimalus lõkke ümber mõtteid vahetada ja suveks plaane teha. 

„Igal projekti partnerpiirkonnal on omad tugevused ja eripärad, mis annavad uue sisendi ka meie kohalikku noorsootöösse – kogemuste jagamine aitab kohaliku tasandi noorsootöösse uut hingamist tuua" rääkis projekti mõjust Nõo Noortekeskuse noorsootöötaja Egle Hänilane. „Just 2015. aastal aset leidnud samalaadse koostööprojekti tulemusel aktiviseerus Nõos arvestatav hulk noori, keda me praegu tunneme Nõo Noorteaktiivi nime all ning kes on noortele suunatud sündmuste korraldamisega elavdanud kohalikku noorteelu märkimisväärselt," lisas Hänilane.  

Üle-Euroopalisel Muuseumiööl on MTÜ Alatskivi Noortekeskus maakonna noored kokku kutsunud Alatskivi lossi paruniproua Josephine Nolckeni sünnipäevale. Enne suurt suve võõrustavad Elva noored meid mõttespordi tegevustega Elva Avatud Noortekeskuses ning Luunja vallas Kavastu külas toimub Emajõe ääres veeohutuspäev.  

„Selline laiaulatuslik koostööprojekt annab ka noorsootöötajatele meetodi noorteni jõudmiseks ja nendega kontakti loomiseks noortele sobival viisil" selgitas projekti kasutegurit Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Mirja Jõgi. „See näitab, et noortega kontakti saamiseks ei pea olema üksnes harjumuspärases füüsilises ruumis ehk noortekeskuses". 

Kärsitult ootavad oma järge teisi võõrustada Rannu Pere- ja Noortekeskus, Mehikoorma Avatud Noorteklubi, Ilmatsalu Noortekeskus, MTÜ Koosa Noorteklubi, Laeva valla Avatud Noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa. Kõigi eesootavate tegevustega on võimalus tutvuda SIIN!

Projekti tulemusel valmib aasta lõpuks 2018. aasta noortekeskuste seinakalender Tunne Tartumaad, mida illustreerivad pildid valitakse projekti vältel toimunud fotojahi käigus noorte poolt tehtud fotodest. Projekti tegevused viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu. Lisaks on väga suur panus projekti elluviimise õnnestumisel ka kohalikel omavalitsustel, kohalikul kogukonnal ning noortel ja noorsootöötajatel.

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus on 2015. aastal loodud Tartumaa kohalike omavalitsuste, piirkondlike arendusorganisatsioonide esindaja(te)st ning füüsilistest isikutest koosnev iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille eesmärk on Tartu maakonnas noorsootöö erinevate valdkondade arendamine ning ühistegevuste korraldamine. Tegevus on suunatud noortele, noortega tegelevatele töötajatele ning noorsootöö erinevates valdkondades osalevatele vabatahtlikele.

Lisainfo:

Egle Hänilane

Juhatuse esimees

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 501 9605

Tartumaa.noorsootootajad@gmail.com

 

Mirja Jõgi

Juhatuse liige

MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus

+372 5334 0089

mirja.jogi@elva.ee

 

 

Nopi Üles projektifondist toetati 2017.a. noorte omaalgatuslikku ideed "Jalkaga sõbraks" Toetuse summaks 2000€

Projektifondi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.

     

 

 

Talgud jalkaplatsil 27.04.2017

 

http://talgud.teemeara.ee/events/talgud-jalkaplatsil

 

Noorteka õueala ja õunapargi talgud 20.04.2017

http://talgud.teemeara.ee/events/noorteka-oueala-ja-ounapargi-talgud

 

Projektijuhtimise koolitus Tartus

MTÜ Noorte Koolitus korraldab projektijuhtimise koolituse Tartumaa gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele. Koolitus toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ruumides.

Koolitus toimub kuuel nädalavahetusel järgnevatel kuupäevadel:
1.04 | 15.04 | 29.04 | 13.05 | 27.05 | 10.06 (tutvu ajakavaga).

Koolitus annab teadmised projekti tsüklist ning tutvustab olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada projekti. Osaleja saab ülevaate erinevate programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ning eeldused neid reaalses elus kasutada. Koolituse lõppedes valmib osalejatel grupitööna reaalne projekt, mida on soovi korral võimalik ellu viia.

Koolituse maksumus on 25 eurot, mis tuleb tasuda enne koolitust saadetava arve alusel. Koolituse maht on 24 akadeemilist tundi.

Edukal läbimisel saad tõendi, mis kinnitab Sinu koolituse läbimist ja annab hinnangu Sinu tugevustele projektijuhtimisvaldkonnas. Tõend tuleb kindlasti tulevikus kasuks nii rahastajate kui ka tööandjate jaoks.

Lisainfo koolituse kohta aadressil: https://noortekoolitus.ee/projektijuhtimine-tartu/

Laeva valla Avatud Noortekeskus tasub koolituse kulud kahel välja valitud noorel. Selleks, et saada väljavalituks anna endast märku Karmenile tel. 55511774, facebookis (Laeva valla Avatud Noortekeskus) või kirjuta karmen.kukk.001@gmail.com. Teatamise tähtaeg 29.märts!

 

 

 

Laeva valla noored koguvad facebooki keskkonnas oma idee toetuseks laike. Kui noored saavad kogukonnalt kokku 200 laiki saavad nad teoks teha ühe oma kauaaegse soovi. 200 laiki täitumine facebookis tähendab noortele oma soovi ellu viimiseks üle 1900€. Oma panuse saavad anda kõik, kellel on facebooki konto. Logu facebooki sisse, mine lehele Nopi Üles või Laeva valla Avatud Noortekeskus ning otsi ülesse jalgpalliga sõbraks plakat.

Toetame omasid, et panustada kogukonna aktiivsemasse tulevikku! :)

Täpsem info: Karoliine Marialt, Anettelt, Christin Marleenilt või Karmenilt

 

 

 

 

Kui ka Sina soovid treeningutel osaleda või lisainfot, siis võta ühendust Karmeniga tel. 5551 1774 või karmen.kukk.001@gmail.com.

 

 

 

Nopi üles projektifondi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine" alusel.
 


 

 

===========================================================================

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI