Laeva valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

 

 

 

 

Struktuuriüksus

 

 

 

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus
Ameti-
koht
Töö-
koht

 

1. Kantselei

1.1. Vallasekretär

1,0

 

tähtajatu

 

1.2. Volikogu metoodik

1,0

 

tähtajatu

 

1.3. Koristaja

 

0,4

tähtajatu

 

1.4. Sporditööspetsialist

 

0,4

tähtajatu

2. Rahandusosakond

2.1. Finantsjuht- pearaamatupidaja

1,0

 

tähtajatu

3. Sotsiaalosakond

3.1. Sotsiaaltööjuht

0, 75

 

tähtajatu

 

3.2. Lastekaitsespetsialist

0,25

 

tähtajatu

 

3.3. Sotsiaalhooldus -

töötaja

 

1,25

tähtajatu

 

       

4. Majandusosakond

4.1. Arengu-ja 

keskkonnanõunik

1,0

 

tähtajatu

 

4.2  Ehitusnõunik

0,5

 

tähtajatu

 

4.3. Majandus-

spetsialist

 

1,0

tähtajatu

 

4.4. Üldkoristaja-abitööline

 

1,0

tähtajatu

 

4.5. Kalmistuvaht

 

0,5

tähtajatu

 

4.6. Tööline

 

0,5

tähtajatu

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

5

5,05

 

Asutuse teenistuskohtade koormus kokku

10,55