Projektid

13.03.17

TOETATUD  PROJEKTID

1. Projektikonkurss "Nopi üles" (Laeva noortekeskuse muusikaring) toetatud summa 1471,97.

Projektifondi "Nopi Üles" on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt läbi viidav programm, mille tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu Haridus- ja Teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"elluviimiseks" kirjeldatud tegevuste raames.

 

KOOSTÖÖPROJEKTID

1. Noortekeskused toimima 2012 ( koostöös  MTÜ Tähe Noortekeskusega)

2. Su noortekas kõlab tuttavalt 2014 (koostöös MTÜ Õnnemaaga)

3. Noortekeskuste vaheline karaooke võistlus oktoober 2015 (koostöös  MTÜ Tähe Noortekeskusega ja teiste noortekeskustega)

4. Pääste noortering – oktoober 2015 – mai 2016  ( Koostöös Päästeametiga, Laeva valla Avatud Noortekekusega ja Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga).

5. Pääste noortering – oktoober 2016 – mai 2017  ( Koostöös Päästeametiga, Laeva valla Avatud Noortekekusega ja Laeva Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga).

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI