varasemad õigusaktid

14.11.16

 

Kutse                                                                                                 

Austatud vallavolikogu liige                

Laeva Vallavolikogu 38. istung toimub kolmapäeval, 16. novembril 2016 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu – Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine, teine lugemine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määruse eelnõu – Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021teine lugemine

Seletuskiri

 ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Otsuse eelnõu – Ühinemislepingu projekti avalikule väljapanekule suunamine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4.  Informatsioon. Vaba arutelu

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADI KUKK