Laeva valla kohalikel teedel liikluse piiramine

08.03.2017

Laeva Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldus nr 22 Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, liiklusseaduse § 52 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Laeva vallavara valitsemise korra § 18 lõike 1, Laeva Vallavalitsus o t s u s t...  Loe edasi »