29. jaanuar 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Teatan , et Laeva vallavolikogu  38.  istung toimub  teisipäeval,  29. jaanuaril  k.a. algusega kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Laeva Vallavalitsuse struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning vallavalitsuse liikmetele töötasu maksmine

                                                                                              ettekandja: vallavanem Kalev Kurs

2. Vallavanem Kalev Kurs´ile isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine 2013. eelarveaastal

ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

3. Vallavanema kohusetäitjale lisatasu määramine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

4.Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

5.  Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025 uue redaktsiooni kinnitamine (arengukava)

ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

 

 

Elviire Villa

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA