17. detsember, istungi päevakord

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 4. istungi, mis toimub teisipäeval, 17. detsembril k.a.

algusega kell 13.15 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1.Laeva valla 2013. a. III lisaeelarve vastuvõtmine  (III lisaeelarve)             ettekandja Ulvi Viilvere

 

2.Laeva Vallavolikogu 29.11.2011.a määruse nr. 49

,,Sotsiaaltoetuste maksmise kord`` muutmine                                               ettekandja Maire Jõgi

 

3. Laeva valla 2014. a. eelarve vastuvõtmine  (lisa) (tulud,kulud)               ettekandja Ulvi Viilvere     

   (eelarve seletuskiri)

 

4. Laeva valla Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine              ettekandja Karmen Kukk

  

5. Info                                                                                                                      ettekandja Kalev Kurs

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lugupidamisega

Kaido Põdersoo

Laeva Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA