10.03.17

Austatud vallavolikogu liige                     

Laeva Vallavolikogu 43. istung toimub teisipäeval, 07. märtsil 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsusese ruumides

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine (ühinemine Tabiverega)

                                                           ettekandja: Tartu vallavanem Aivar Soop

                                                           kaasettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

2. Määrus eelnõu – Laeva valla 2017. aasta eelarve I lisaeelarve

Lisa 1   seletuskiri

                                                           ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

3. Määruse eelnõu – Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise kord Laeva vallas

                                                           ettekandja: sotsiaaltööjuht Katrin Metsamart

4. Määruse eelnõu–Planeerimisseaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

                                                          ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsuse eelnõu – Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

                                                           ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi

6. Otsuse eelnõu – Uue Kastani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu – Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Laeva küla)

                                               ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu – Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Siniküla)

                                              ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otuse eelnõu - Vallavara tasuta kasutusse andmine

                                              ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10 Informatsioon. Vaba arutelu

 

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI