Elanike küsitlus Laeva vallas

19.05.2017

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Laeva valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega. Laeva valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Laeva valla...  Loe edasi »